Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 5 trang 6 SGK Đại số 10: Từ các mệnh...

Câu hỏi 5 trang 6 SGK Đại số 10: Từ các mệnh đề:...

Câu hỏi 5 trang 6 SGK Đại số 10. P: “Gió mùa Đông Bắc về”. Bài 1. Mệnh đề

Từ các mệnh đề:

P: “Gió mùa Đông Bắc về”

Quảng cáo

Q: “Trời trở lạnh”

Hãy phát biểu mệnh đề P ⇒ Q

P ⇒ Q: “ nếu gió mùa Đông Bắc về thì trời trở lạnh.”

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10