Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 6 trang 7 Đại số 10: P: “Tam giác ABC...

Câu hỏi 6 trang 7 Đại số 10: P: “Tam giác ABC có hai góc bằng 60o ”...

Câu hỏi 6 trang 7 SGK Đại số 10. Phát biểu lại định lí này dưới dạng điều kiện đủ : “Tam giác ABC có hai góc bằng 60o là điều kiện đủ để ABC là. Bài 1. Mệnh đề

Cho tam giác ABC. Từ các mệnh đề:

P: “Tam giác ABC có hai góc bằng 60o ”

Q: “ABC là một tam giác đều”

Hãy phát biểu định lí P ⇒ Q. Nêu giả thiết, kết luận và phát biểu lại định lí này dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ.

Quảng cáo

 

P ⇒ Q: “ Nếu tam giác ABC có hai góc bằng 60o thì ABC là một tam giác đều”

Giả thiết: “Tam giác ABC có hai góc bằng 60o ”

Kết luận: “ABC là một tam giác đều”

Phát biểu lại định lí này dưới dạng điều kiện cần: “ABC là một tam giác đều là điều kiện cần để tam giác ABC có hai góc bằng 60o”

Phát biểu lại định lí này dưới dạng điều kiện đủ : “Tam giác ABC có hai góc bằng 60o là điều kiện đủ để ABC là tam giác đều”

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10