Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 7 trang 7 SGK Toán đại lớp 10: Nếu ABC...

Câu hỏi 7 trang 7 SGK Toán đại lớp 10: Nếu ABC là một tam giác đều thì ABC là một tam giác cân....

Câu hỏi 7 trang 7 SGK Đại số 10. b)Nếu ABC là một tam giác đều thì ABC là một tam giác cân và có một góc bằng 60o. Bài 1. Mệnh đề

Cho tam giác ABC. Xét các mệnh đề dạng P ⇒ Q sau

a)Nếu ABC là một tam giác đều thì ABC là một tam giác cân.

b)Nếu ABC là một tam giác đều thì ABC là một tam giác cân và có một góc bằng 60o

Quảng cáo

Hãy phát biểu các mệnh đề Q ⇒ P tương ứng và xét tính đúng sai của chúng.

a) Nếu ABC là một tam giác cân thì ABC là tam giác đều

Đây là mệnh đề sai

b) Nếu ABC là một tam giác cân và có một góc bằng 60o thì ABC là một tam giác đều

Đây là mệnh đề đúng

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10