Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 237 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Hãy...

Bài 1 trang 237 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Hãy chọn câu đúng ....

Bài 48: Phương trình Cla-pê-rôn-men-đê-lê-ép – Bài 1 trang 237 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Hãy chọn câu đúng .

Hãy chọn câu đúng .

Hằng số của các khí R có giá trị bằng

A.tích của áp suất và thể tích của một mol khí ở \({0^0}C.\)

Quảng cáo

B.tích của áp suất và thể tích chia cho số mol khí ở \({0^0}C.\)

C.tích của áp suất và thể tích của một mol khí ở nhiệt độ bất kì chia cho nhiệt độ đó.

D.tích của áp suất và thể tích của một mol khí ở nhiệt dộ bất kì.

Chọn C

Quảng cáo