Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 257 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Mỗi...

Bài 1 trang 257 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Mỗi thanh ray...

Bài 52: Sự nở vì nhiệt của vật rắn – Bài 1 trang 257 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Mỗi thanh ray

Mỗi thanh ray đường sắt ( làm bằng thép) dài 10m ở nhiệt độ \({20^0}\)C. Phải để một khe hở là bao nhiêu giữa 2 đầu thanh ray đối diện, để nếu nhiệt đọ ngoài trời tăng lên \({50^0}\)C thì vẫn đủ chỗ cho thanh ray dãn ra

Quảng cáo

Để cho thanh ray không bị cong thì khe hở tối thiểu giữa 2 ray phải bằng độ giãn dài tối đa của 1 thanh ray :

\(\eqalign{
& \Delta l = \alpha {l_{0.}}.(t – {t_0}) = 11,{0.10^{ – 6}}.10.(50 – 20) \cr&\;\;\;\;\;\,= {33.10^{ – 4}}(m) \cr
& \Delta l = 3,3\;mm \cr} \)

 Baitapsgk.com

Quảng cáo