Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 42 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy chọn...

Bài 1 trang 42 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy chọn câu đúng Trong chuyển động tròn đều...

Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều – Bài 1 trang 42 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Hãy chọn câu đúng
Trong chuyển động tròn đều

Hãy chọn câu đúng

Trong chuyển động tròn đều

A. có cùng bán kính thì chuyển động nào có chu kì lớn hơn sẽ có tốc độ dài lớn hơn.

B . chuyển động nào có chu kì nhỏ hơn thì có tốc độ góc nhỏ hơn.

Quảng cáo

C. chuyển động nào có tần số lớn hơn thì chu kì nhỏ hơn.

D. có cùng chu kì thì chuyển động nào có bán kính nhỏ sẽ có tốc độ góc nhỏ hơn.

Giải :

C. Đúng ( được hiểu từ công thức \(T = {1 \over f}\) )

A. Sai ( được hiểu từ công thức \(v = {{2\pi .r} \over T}\))

B. Sai ( được hiểu từ công thức \(\omega  = {{2\pi } \over T}\))

D. Sai ( được hiểu từ công thức \(\omega  = {{2\pi } \over T}\))

Quảng cáo