Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 43 SGK Vật lý 10 Nâng Cao, Tính gia...

Bài 2 trang 43 SGK Vật lý 10 Nâng Cao, Tính gia tốc của đầu mút kim giây của một đồng hồ. Chiều dài của kim là 2,5 cm....

Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều – Bài 2 trang 43 SGK Vật lý 10 Nâng Cao. Tính gia tốc của đầu mút kim giây của một đồng hồ. Chiều dài của kim là 2,5 cm.

Tính gia tốc của đầu mút kim giây của một đồng hồ. Chiều dài của kim là 2,5 cm.

Giải :

Quảng cáo

Chu kì của kim giây T =1 phút =60 (s)

Gia tốc của điểm đầu kim giây

\(\eqalign{  & a = r{\omega ^2} = r{\left( {{{2\pi } \over T}} \right)^2} = 0,025{\left( {{{2\pi } \over {60}}} \right)^2} \cr&\;\;\;= 2,{74.10^{ – 4}}(m/{s^2}) \cr} \)

loigiaihay.com

Quảng cáo