Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một vật...

Bài 3 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một vật có khối lượng 50kg, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50 cm...

Bài 15 : Định luật II Niu-tơn – Bài 3 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Một vật có khối lượng 50kg, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50 cm thì có vận tốc 0,7 m/s. Tính lực tác dụng vào vật.

Một vật có khối lượng 50kg, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50 cm thì có vận tốc 0,7 m/s. Tính lực tác dụng vào vật.

Giải 

\(\eqalign{  & m = 50kg\,;{v_0} = 0;\cr&S = 50\,cm\, = 0,5m;v = 0,7(m/s)  \cr  & \left. \matrix{  F = ma \hfill \cr  {v^2} – {v_0}^2 = 2aS \hfill \cr}  \right\} \cr&=  > F = {{m{v^2}} \over {2S}} = {{50.0,{7^2}} \over {2.0,5}} = 24,5(N) \cr} \)

Quảng cáo