Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 249 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Hãy...

Câu C2 trang 249 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Hãy lí giải...

Bài 50: Chất rắn – Câu C2 trang 249 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Hãy lí giải

 Hãy lí giải câu nói: “ tính dị hướng của tinh thể bắt nguồn từ tính dị huowgs của cấu trúc mạng tinh thể ” qua việc xét mạng tinh thể lập phương vẽ ở Hình 50.2

Quảng cáo

Câu “ tính dị hướng của tinh thể bắt nguồn có tính dị hướng cấu trúc mạng tinh thể “ được giải thích như sau:

Sự dị hướng của cấu trúc tinh thể ( cách sắp xếp hạt theo các hướng không giống nhau) là nguyên nhân  gây ra tính dị hướng của tinh thể  ( tính chất vật lí theo các hướng khác nhau không giống nhau).

Quảng cáo