Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 261 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Hãy...

Câu C2 trang 261 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Hãy cho biết hình dạng...

Bài 53: Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng – Câu C2 trang 261 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Hãy cho biết hình dạng

Hãy cho biết hình dạng bề ngoài của vỏ bong bóng xà phòng

Vỏ bong bóng xà phòng là một khối chất lỏng (hình cầu) có hai mặt ngoài đó là bề mặt cầu bên ngoài và bề mặt cầu bên trong

Quảng cáo