Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 90 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Qua thí...

Câu C2 trang 90 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Qua thí nghiệm, hãy rút ra nhận xét phương, chiều của lực ma sát trượt....

Bài 20 : Lực ma sát – Câu C2 trang 90 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Qua thí nghiệm, hãy rút ra nhận xét phương, chiều của lực ma sát trượt.

Qua thí nghiệm, hãy rút ra nhận xét phương, chiều của lực ma sát trượt.

Quảng cáo

Thí nghiệm cho ta rút ra: lực ma sát trượt tác dụng lên 1 vật có:

– giá nằm trong mặt tiếp xúc giữa hai vật, cùng phương, ngược chiều với vận tốc tương đối của vật ấy đối với vật tiếp xúc với nó.

Quảng cáo