Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C3 trang 9 SGK Vật lý lớp 10 Nâng Cao, Có...

Câu C3 trang 9 SGK Vật lý lớp 10 Nâng Cao, Có thể lấy gốc thời gian bất kì để đo kỉ lục chạy được không ?...

Bài 1. Chuyển động cơ – Câu C3 trang 9 SGK Vật lý lớp 10 Nâng Cao. Có thể lấy gốc thời gian bất kì để đo kỉ lục chạy được không ?

Có thể lấy gốc thời gian bất kì để đo kỉ lục chạy được không ?

Giải :

Có thể lấy gốc thời gian bất kì để đo kỉ lục chạy vì khoảng thời gian không phụ thuộc vào việc chọn mốc thời gian.

Quảng cáo