Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Bài 3 trang 11 sgk Lý 10, 3. Nêu các cách xác...

Bài 3 trang 11 sgk Lý 10, 3. Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng....

Chia sẻ
Chuyển động cơ – Bài 3 trang 11 sgk Vật lí 10. 3. Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng.

3. Nêu các cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng.

Để xác định vị trí của một vật, ta cần chọn một vật làm mốc, một hệ trục tọa độ gắn với vật làm mốc đó để xác định các tọa độ của vật. Trường hợp đã biết rõ quỹ đạo thì chỉ cần một vật làm mốc và một chiều dương trên quỹ đạo đó.

Quảng cáoChia sẻ