Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Câu 2 trang 136 SGK Lý 10, Khi nào động năng của...

Câu 2 trang 136 SGK Lý 10, Khi nào động năng của vật: biến thiên, tăng lên, giảm đi?...

Chia sẻ
Động năng – Câu 2 trang 136 SGK Vật lí 10. Khi nào động năng của vật: biến thiên, tăng lên, giảm đi?

– Động năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công.

– Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương thì động năng của vật tăng ( tức là vật thu thêm công – hay vật sinh công âm)

Quảng cáo

– Ngược lại, khi lực tác dụng lên vật sinh công âm thì động năng của vật giảm (tức vật sinh công dương)Chia sẻ