Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Câu 2 trang 144 SGK Lý 10, Viết công thức tính cơ...

Câu 2 trang 144 SGK Lý 10, Viết công thức tính cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi....

Chia sẻ
Cơ năng – Vật lý 10 – Câu 2 trang 144 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

Công thức tính cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi: 

W = 1/2mv2 + 1/2k(Δl)2 = hằng số

Quảng cáoChia sẻ