Trang chủ Lớp 11 Công nghệ 11 Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp dùng để làm gì?

Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp dùng để làm gì?...

Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật – Câu 9 trang 72 SGK Công nghệ 11. Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp dùng để làm gì?

Advertisements (Quảng cáo)

Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp dùng để làm gì?

Bản vẽ chi tiết:

+ Nội dung: Bản vẽ chi tiết thể hiện hình dạng, kích thứoc và các yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.

+ Công dụng: Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết

Bản vẽ lắp:

– Nội dung: Bản vẽ lắp trình bày hình dạng và vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau.

– Công dụng: Bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết.