Trang chủ Lớp 11 Công nghệ 11 Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào trong thiết...

Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào trong thiết kế?...

Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật – Câu 8 trang 72 SGK Công nghệ 11. Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào trong thiết kế?

Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào trong thiết kế?

Vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế:

+ Giai đoạn hình thành ý tưởng: Vẽ sơ đồ hoặc phác họa sản phẩm.

+ Giai đoạn thu thập thông tin: Đọc các bản vẽ liên quan đến sản phẩm khi thiết kế, lập các bản vẽ khác của sản phẩm.

+ Giai đoạn thẩm định: Trao đổi ý kiến thông qua các bản vẽ thiết kế sản phẩm

Advertisements (Quảng cáo)

+ Giai đoạn lập hồ sơ kỹ thuật: Lập các bản vẽ tổng thể và chi tiết của sản phẩm