Trang chủ Lớp 11 Công nghệ 11 Thế nào là hình chiếu phối cảnh? Hình chiếu phối cảnh dùng...

Thế nào là hình chiếu phối cảnh? Hình chiếu phối cảnh dùng để làm gì?...

Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật – Câu 7 trang 72 SGK Công nghệ 11. Thế nào là hình chiếu phối cảnh? Hình chiếu phối cảnh dùng để làm gì?

Thế nào là hình chiếu phối cảnh? Hình chiếu phối cảnh dùng để làm gì?

Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.

Hình chiếu phối cảnh thường đặt bên cạnh các hình chiếu vuông góc trong các bản vẽ thiết kế kiến trúc và xây dựng để biểu diễn các công trình có kích thước lớn như: nhà cửa, cầu đường, đê đập…