Trang chủ Lớp 11 Công nghệ 11 Cách lập bản vẽ chi tiết như thế nào?

Cách lập bản vẽ chi tiết như thế nào?...

Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật – Câu 10 trang 72 SGK Công nghệ 11. Cách lập bản vẽ chi tiết như thế nào?

Cách lập bản vẽ chi tiết như thế nào?

Cách lập bản vẽ chi tiết:

– Bước 1: Bố trí các hình biểu diễn và khung tên.

– Bước 2: Vẽ mờ.

– Bước 3: Tô đậm.

Advertisements (Quảng cáo)

– Bước 4: Ghi phần chữ.

– Bước 5: Kiểm tra hoàn thiện bản vẽ.