Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao Bài 5.13 trang 43 SBT Hóa lớp 11 – Nâng cao: Ankan...

Bài 5.13 trang 43 SBT Hóa lớp 11 – Nâng cao: Ankan X có cacbon chiếm 83,33% khối lượng phân tử....

Bài 5.13 trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. a) Tìm công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo có thể có của X.. Bài 35. An kan : Tính chất hóa học điều chế và ứng dụng

Advertisements (Quảng cáo)

Ankan X có cacbon chiếm 83,33% khối lượng phân tử.

a) Tìm công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo có thể có của X.

b) Khi X tác dụng với brom đun nóng có chiếu sáng có thể tạo ra 4 dẫn xuất đồng phân chứa một nguyên tử brom trong phân tử. Viết công thức cấu tạo và gọi tên X.

a) Ankan X có công thức \({C_n}{H_{2n + 2}}\)

Từ \(\% {m_C} = {{12n.100\% } \over {14n + 2}} = 83,33\% \) , ta có n =5

Advertisements (Quảng cáo)

Công thức phân tử của X là \({C_5}{H_{12}}\).

Có 3 công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử \({C_5}{H_{12}}\). HS tự viết công thức cấu tạo của \({C_5}{H_{12}}\) .

b) Công thức thỏa mãn đặc điểm đầu bài cho là 2-metylbutan. Học sinh tự viết phương trình hóa học của phản ứng tạo ra các dẫn xuất \({C_5}{H_{11}}Br\).