SBT Hóa học 11 Nâng cao

Trang chủ Lớp 11 SBT Hóa học 11 Nâng cao
Bài 9.42 trang 77 SBT Hóa 11 Nâng cao: Từ phản ứng cháy tính được x =1,67. Vậy một trong hai axit fomic,
Hỗn hợp X gồm hai axit hữu cơ no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,30 mol hỗn hợp X thu được 11,20 lít khí \(C{O_2}\) (đo ở đktc). Nếu trung hòa 0,30 mol hỗn hợp trên thì cần 500 ml
Bài 9.43 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Dùng phản ứng tráng bạc nhận ra HCOOH
Dùng quỳ tím nhận được \(C{H_3}C{H_2}OH\) là chất không làm
Bài 9.41 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Từ A tổng hợp được một polime có nhiều ứng dụng....
Đốt cháy hoàn toàn 6,45 g chất hữu cơ A chứa C, H, O trong phân tử, sau đó dẫn sản phẩm cháy thu được sục vào dd \(Ca{(OH)_2}\) dư thấy có 30,00g kết tủa và khối lượng bình đựng d
Bài 9.40 trang 76 SBT Hóa 11 Nâng cao: Phản ứng este hóa
Hỗn hợp X gồm axit axetic và etanol. Chia X thành 3 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với natri dư thấy 3,36 lít khí thoát ra
Bài 9.38* trang 76 SBT Hóa 11 Nâng cao: Hãy xác định công thức phân tử của chất A có chứa các nguyên tử...
Hãy xác định công thức phân tử của chất A có chứa các nguyên tử C,H, O biết rằng :

Quảng cáo
Bài 9.36 trang 75 SBT Hóa 11 Nâng cao: Trung hòa 10,00 gam dung dịch axit hữu cơ đơn chức X nồng độ 3,70%...
Trung hòa 10,00 gam dung dịch axit hữu cơ đơn chức X nồng độ 3,70% cần dùng 50,00 ml dung dịchKOH 0,10 M. Công thức cấu tạo của axit X là
Bài 9.37* trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Từ anđehit no, đơn chức A có thể chuyển trực tiếp...
Từ anđehit no, đơn chức A có thể chuyển trực tiếp thành ancol B và axit D tương ứng để điều chế este E từ B và D
Bài 9.35 trang 75 SBT nâng cao Hóa 11: Dùng quỳ tím tách được thành 2 nhóm : làm đỏ quỳ tím có 2...
Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch trong nước của các chất sau : fomananđehit,axit fomic,axit axetic, ancol etylic.
Bài 9.34 trang 75 SBT Hóa 11 Nâng cao: Bài 62. Luyện tập : Axit cacboxylic
– Các axit \({C_5}{H_{10}}{O_2}:C{H_3}C{H_2}C{H_2}C{H_2}{\rm{COOH}}\) axit pentaonic (axit valeric)

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...