Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 2 trang 19 Đại số và Giải tích lớp 11:...

Câu hỏi 2 trang 19 Đại số và Giải tích lớp 11: Có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình sinx = -2 không?...

Câu hỏi 2 trang 19 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

Quảng cáo

Có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình sinx = -2 không?

Không có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình sinx = -2

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11