Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11
Bài tập Đại số và giải tích 11, hình học 11 trong chương trình học môn Toán lớp 11. Giải chi tiết bài tập, để học tốt tất cả các chương SGK Toán 11 trên Baitapsgk.com

Bài 6 trang 54 Hình học 11: Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Bài 6. Cho bốn điểm \(A,B,C\) và \(D\) không đồng phẳng. Gọi \(M,N\) lần lượt là trung điểm của \(AC\) và \(BC\). Trên đoạn \(BD\) lấy điểm \(P\) sao cho \(BP=2PD
Bài 8 trang 114 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 8. Tính độ dài đường chéo của một hình lập phương cạnh \(a\).
Bài 4 trang 114 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 4. Cho hai mặt phẳng \((\alpha)\), \((\beta)\) cắt nhau và một điểm \(M\) không thuộc \((\alpha)\) và không thuộc \((\beta)\). Chứng minh rằng qua điểm \(M\)
Bài 3 trang 113 Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 3. Trong mặt phẳng \((\alpha)\) cho tam giác \(ABC\) vuông ở \(B\). Một đoạn thẳng \(AD\) vuông góc với \((\alpha)\) tại \(A\). Chứng minh rằng:
Bài 2 trang 113 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 2. Cho hai mặt phẳng \((\alpha)\) và \((\beta)\) vuông góc với nhau. Người ta lấy trên giao tuyến \(\Delta\) của hai mặt phẳng đó hai điểm \(A\) và \(B\) sao
Bài 1 trang 113 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 1. Cho ba mặt phẳng \((\alpha)\), \((\beta )\), \((\gamma )\), mệnh đề nào sau đây đúng?
Bài 3 trang 104 Hình học 11: Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
Bài 3. Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình thoi \(ABCD\) và có \(SA=SB=SC=SD\).Gọi \(O\) là giao điểm của \(AC\) và \(BD\). Chứng minh rằng:
Bài 2 trang 104 SGK Hình học 11: Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
Bài 2. Cho tứ diện \(ABCD\) có hai mặt \(ABC\) và \(BCD\) là hai tam giác cân có chung cạnh đáy \(BC\).Gọi \(I\) là trung điểm của cạnh \(BC\).
Bài 1 trang 104 Hình học 11: Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
Bài 1. Cho hai đường thẳng phân biệt \(a,b\) và mặt phẳng \((\alpha)\). Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

Luyện tập

Bài 2.10 trang 203 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Tìm đạo hàm của hàm số sau:
Tìm đạo hàm của hàm số sau. Bài 2.10 trang 203 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 - Bài 2....
Bài 3 trang 120 SGK Vật Lý lớp 11 Nâng cao, Ở nhiệt độ phòng
Bài 23. Dòng điện trong chất bán dẫn - Bài 3 trang 120 SGK Vật Lý 11 Nâng cao. Ở nhiệt độ phòng Ở...
Câu 38 trang 46 Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Giải các phương trình sau
Giải các phương trình sau :. Câu 38 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 3. Một số...