Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11
Bài tập Đại số và giải tích 11, hình học 11 trong chương trình học môn Toán lớp 11. Giải chi tiết bài tập, để học tốt tất cả các chương SGK Toán 11 trên Baitapsgk.com
Câu hỏi 3 trang 150 Đại số và Giải tích 11: Tính f’(1).
a) Vẽ đồ thị của hàm số f(x) = \({{{x^2}} \over 2}\)
Câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11: Viết phương trình đường thẳng đi qua Mo(xo; yo) và có hệ...
Đường thẳng đi qua điểm Mo(xo; yo) và có hệ số góc k có phương trình y = k(x – xo) + yo hay y = kx + (–kxo + y
Câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
Hàm số \(y = \sqrt {{x^2} + x + 1} \)  là hàm hợp của hàm số nào ?
Câu hỏi 1 trang 163 Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
Tính \({{\sin 0,01} \over {0,01}};\,\,{{\sin \,0,001} \over {0,001}}\) bằng máy tính bỏ túi.

Quảng cáo

Luyện tập

Bài tập 6.38 trang 49 SBT Hóa 11: Cho biết phương pháp làm sạch chất khí:
Cho biết phương pháp làm sạch chất khí. Bài tập 6.38 trang 49 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - Bài 33: Luyện tập:...
Bài 3.11 trang 170 SBT Đại số và giải tích 11: Chứng minh các phương trình sau luôn có nghiệm với mọi
Chứng minh các phương trình sau luôn có nghiệm với mọi giá trị của tham số m . Bài 3.11 trang 170 Sách bài...
Theo em, dân chủ và tập trung, dân chủ và tự do, dân chủ và pháp luật có mâu thuẫn với nhau không? Tại...
Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa - Câu 3 trang 90 SGK GDCD lớp 11. Theo em, dân chủ và tập...
Câu 1 trang 95 – SGK Địa 11, Dựa vào số liệu trong bài, chứng minh kết quả hiện đại hóa nông nghiệp, công...
Tiết 2. Kinh tế - Câu 1 – Trang 95 - SGK Địa lí 11. Dựa vào số liệu trong bài, chứng minh...
Bài 8 trang 59 SBT Sinh 11 Dựa vào đặc điểm cấu tạo và sự dăn truyền tin qua xináp, hãy giải thích
Bài 8 trang 59 Sách bài tập ( SBT) Sinh 11 : Dựa vào đặc điểm cấu tạo và sự dăn truyền tin qua...