Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11
Bài tập Đại số và giải tích 11, hình học 11 trong chương trình học môn Toán lớp 11. Giải chi tiết bài tập, để học tốt tất cả các chương SGK Toán 11 trên Baitapsgk.com
Câu hỏi 3 trang 150 Đại số và Giải tích 11: Tính f’(1).
a) Vẽ đồ thị của hàm số f(x) = \({{{x^2}} \over 2}\)
Câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11: Viết phương trình đường thẳng đi qua Mo(xo; yo) và có hệ...
Đường thẳng đi qua điểm Mo(xo; yo) và có hệ số góc k có phương trình y = k(x – xo) + yo hay y = kx + (–kxo + y
Câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
Hàm số \(y = \sqrt {{x^2} + x + 1} \)  là hàm hợp của hàm số nào ?
Câu hỏi 1 trang 163 Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
Tính \({{\sin 0,01} \over {0,01}};\,\,{{\sin \,0,001} \over {0,001}}\) bằng máy tính bỏ túi.
Quảng cáo


Luyện tập

Câu 4 trang 70 Sinh 11 Nâng cao:  
Câu 4 trang 70 SGK Sinh học 11 Nâng cao.  . Bài 17. Hô hấp ...
Bài 6 trang 18 sgk giải tích 11: Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx
Bài 6 trang 18 sgk giải tích 11: Bài 1. Hàm số lượng giác. Bài 6. Dựa vào đồ thị hàm số y =...
Câu 4 trang 207 Hóa lớp 11 Nâng cao, Hãy dùng phương pháp hóa học để phân biệt các chất trong mỗi nhóm sau
Bài 49: Luyện tập: So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của Hiđrocacbon thơm với Hiđrocacbon no và không no - Câu...
Câu 7 trang 122 Hình học 11: Ôn tập chương III – Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
Câu 7 trang 122 SGK Hình học 11: Ôn tập chương III - Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không...
Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 55 SBT Văn 11
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 55 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Trong các câu sau, từ đầu có sự...