Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11
Bài tập Đại số và giải tích 11, hình học 11 trong chương trình học môn Toán lớp 11. Giải chi tiết bài tập, để học tốt tất cả các chương SGK Toán 11 trên Baitapsgk.com
Câu hỏi 3 trang 150 Đại số và Giải tích 11: Tính f’(1).
a) Vẽ đồ thị của hàm số f(x) = \({{{x^2}} \over 2}\)
Câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11: Viết phương trình đường thẳng đi qua Mo(xo; yo) và có hệ...
Đường thẳng đi qua điểm Mo(xo; yo) và có hệ số góc k có phương trình y = k(x – xo) + yo hay y = kx + (–kxo + y
Câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
Hàm số \(y = \sqrt {{x^2} + x + 1} \)  là hàm hợp của hàm số nào ?
Câu hỏi 1 trang 163 Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
Tính \({{\sin 0,01} \over {0,01}};\,\,{{\sin \,0,001} \over {0,001}}\) bằng máy tính bỏ túi.

Luyện tập

Bài 8 trang 114 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 8 trang 114 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc. Tính độ dài đường chéo của một hình lập...
Bài 7 trang 97 Sách bài tập Sinh 11: Nêu ưu điểm và nhược điểm của sinh sản hữu tính.
Bài 7 trang 97 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Nêu ưu điểm và nhược điểm của sinh sản hữu tính. ...
Bình giảng Tràng giang của Huy Cận, Tràng giang, nỗi buồn mênh mông da diết sớm đưa Huy Cận vào một trong những nhà...
Tràng Giang - Huy Cận - Bình giảng Tràng giang của Huy Cận. Tràng giang, nỗi buồn mênh mông da diết sớm đưa Huy...
Bài 6 sgk trang 133 sgk môn Lý 11, Hai dòng điện đồng phẳng: dòng thứ nhất thẳng dài
Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt - Bài 6 sgk trang 133 sgk vật lí...
Câu 7 trang 16 SGK Hóa 11 Nâng cao, Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch:
Bài 3: Axit bazơ và muối - Câu 7 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao . Viết phương trình điện li của...