Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11
Bài tập Đại số và giải tích 11, hình học 11 trong chương trình học môn Toán lớp 11. Giải chi tiết bài tập, để học tốt tất cả các chương SGK Toán 11 trên Baitapsgk.com
Câu hỏi 3 trang 150 Đại số và Giải tích 11: Tính f’(1).
a) Vẽ đồ thị của hàm số f(x) = \({{{x^2}} \over 2}\)
Câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11: Viết phương trình đường thẳng đi qua Mo(xo; yo) và có hệ...
Đường thẳng đi qua điểm Mo(xo; yo) và có hệ số góc k có phương trình y = k(x – xo) + yo hay y = kx + (–kxo + y
Câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
Hàm số \(y = \sqrt {{x^2} + x + 1} \)  là hàm hợp của hàm số nào ?
Câu hỏi 1 trang 163 Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
Tính \({{\sin 0,01} \over {0,01}};\,\,{{\sin \,0,001} \over {0,001}}\) bằng máy tính bỏ túi.

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 1 trang 113 SGK Hóa 11 Nâng cao, Phân tích định tính và phân tích định lượng C, H trong hợp chất hữu...
Bài 27: Phân tích nguyên tố - Câu 1 trang 113 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Phân tích định tính và phân tích...
Bài 6 trang 11 SBT Sinh 11: Lập bảng so sánh các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí, hoá sinh của
Bài 6 trang 11 Sách bài tập ( SBT) Sinh 11: Lập bảng so sánh các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí,...
Bài 9.43 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Dùng phản ứng tráng bạc nhận ra HCOOH
Bài 9.43 trang 77 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Dùng dung dịch brom/(CC{l_4}) nhận được, (C{H_2} = CHC{rm{OOH}}). Bài 62....
Bài 4 trang 63 Lý 11 Nâng cao, Hai bóng đèn có các hiệu điện
Bài 12. Điện năng và công suất điện. Định luật Jun - len - xơ - Bài 4 trang 63 SGK Vật Lý 11...
Bài 1.24 trang 35 Sách bài tập Hình học 11 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình . Bài 1.24 trang 35 Sách bài tập (SBT) Hình học...