Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11
Bài tập Đại số và giải tích 11, hình học 11 trong chương trình học môn Toán lớp 11. Giải chi tiết bài tập, để học tốt tất cả các chương SGK Toán 11 trên Baitapsgk.com
Câu hỏi 3 trang 150 Đại số và Giải tích 11: Tính f’(1).
a) Vẽ đồ thị của hàm số f(x) = \({{{x^2}} \over 2}\)
Câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11: Viết phương trình đường thẳng đi qua Mo(xo; yo) và có hệ...
Đường thẳng đi qua điểm Mo(xo; yo) và có hệ số góc k có phương trình y = k(x – xo) + yo hay y = kx + (–kxo + y
Câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
Hàm số \(y = \sqrt {{x^2} + x + 1} \)  là hàm hợp của hàm số nào ?
Câu hỏi 1 trang 163 Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
Tính \({{\sin 0,01} \over {0,01}};\,\,{{\sin \,0,001} \over {0,001}}\) bằng máy tính bỏ túi.

Quảng cáo

Luyện tập

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với các chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và...
Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa - Câu 7 trang 109 SGK GDCD lớp...
Bài 4.3 trang 31 SBT Hóa 11 Nâng cao: Có thể dùng phương pháp chưng cất. Tốt nhất là chưng cất phân đoạn.
Bài 4.3 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Có thể dùng phương pháp chưng cất. Tốt nhất là chưng...
Câu 51 trang 124 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Tìm hiểu tiền công khoan giếng
Tìm hiểu tiền công khoan giếng . Câu 51 trang 124 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Câu hỏi và...
Thực hành về thành ngữ, điển cố trang 66 SGK Văn 11, Nếu so sánh với các từ ngữ thông thường như cách giải...
Thực hành về thành ngữ điển cố - Thực hành về thành ngữ, điển cố trang 66 SGK Văn 11. Nếu so sánh với...
Câu 15 trang 223 Sách BT hình 11 nâng cao: Hai đường thẳng BM và CM vuông góc với nhau khi và chỉ khi
Câu 15 trang 223 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao. Cho hình thang vuông ABCD có (widehat A = widehat D =...