Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11
Bài tập Đại số và giải tích 11, hình học 11 trong chương trình học môn Toán lớp 11. Giải chi tiết bài tập, để học tốt tất cả các chương SGK Toán 11 trên Baitapsgk.com

Bài 6 trang 54 Hình học 11: Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Bài 6 trang 54 SGK Hình học 11: Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng. Cho bốn điểm A,B,C và D không

Bài 8 trang 114 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 8 trang 114 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc. Tính độ dài đường chéo của một hình lập phương

Bài 4 trang 114 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 4 trang 114 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc. Cho hai mặt phẳng Bài 4. Cho hai mặt phẳng

Bài 3 trang 113 Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 3 trang 113 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc. Trong mặt phẳng Bài 3. Trong mặt phẳng \((\alpha)\) cho

Bài 2 trang 113 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 2 trang 113 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc. Cho hai mặt phẳng Bài 2. Cho hai mặt phẳng \((\alpha)\)

Bài 1 trang 113 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 1 trang 113 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc. Cho ba mặt phẳng Bài 1. Cho ba mặt phẳng \((\alpha)\),

Bài 3 trang 104 Hình học 11: Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Bài 3 trang 104 SGK Hình học 11: Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình

Bài 2 trang 104 SGK Hình học 11: Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Bài 2 trang 104 SGK Hình học 11: Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.. Cho tứ diện ABCD có hai mặt ABC

Bài 1 trang 104 Hình học 11: Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Bài 1 trang 104 SGK Hình học 11: Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.. Cho hai đường thẳng phân biệt a,b và

Câu 9 trang 123 SGK Hình học 11: Ôn tập chương III – Vectơ trong không gian. Quan hệ...

Câu 9 trang 123 SGK Hình học 11: Ôn tập chương III – Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian. Trong

Luyện tập

Câu 7 trang 246 SGK Hóa 11 Nâng cao, a) Hãy viết sơ đồ phản ứng biểu diễn quá trình nêu trên. b) Hãy chỉ...
Bài 59: Luyện tập Anđehit và Xeton - Câu 7 trang 246 SGK Hóa học 11 Nâng cao. a) Hãy viết sơ đồ phản...
Giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh, Với lối viết theo thể ký, ghi chép lại những người...
Vào phủ chúa Trịnh - Lê Hữu Trác - Giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh. Với lối...
Câu 36 trang 68 SGK Hình học 11 Nâng cao , Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’. Gọi H là trung điểm...
Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’. Gọi H là trung điểm của cạnh A’B’.. Câu 36 trang 68 SGK Hình học 11...