Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11
Bài tập Đại số và giải tích 11, hình học 11 trong chương trình học môn Toán lớp 11. Giải chi tiết bài tập, để học tốt tất cả các chương SGK Toán 11 trên Baitapsgk.com
Bài 6 trang 54 Hình học 11: Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Bài 6. Cho bốn điểm \(A,B,C\) và \(D\) không đồng phẳng. Gọi \(M,N\) lần lượt là trung điểm của \(AC\) và \(BC\). Trên đoạn \(BD\) lấy điểm \(P\) sao cho \(BP=2PD
Bài 8 trang 114 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 8. Tính độ dài đường chéo của một hình lập phương cạnh \(a\).
Bài 4 trang 114 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 4. Cho hai mặt phẳng \((\alpha)\), \((\beta)\) cắt nhau và một điểm \(M\) không thuộc \((\alpha)\) và không thuộc \((\beta)\). Chứng minh rằng qua điểm \(M\)
Bài 3 trang 113 Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 3. Trong mặt phẳng \((\alpha)\) cho tam giác \(ABC\) vuông ở \(B\). Một đoạn thẳng \(AD\) vuông góc với \((\alpha)\) tại \(A\). Chứng minh rằng:
Bài 2 trang 113 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 2. Cho hai mặt phẳng \((\alpha)\) và \((\beta)\) vuông góc với nhau. Người ta lấy trên giao tuyến \(\Delta\) của hai mặt phẳng đó hai điểm \(A\) và \(B\) sao
Bài 1 trang 113 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 1. Cho ba mặt phẳng \((\alpha)\), \((\beta )\), \((\gamma )\), mệnh đề nào sau đây đúng?
Quảng cáo


Bài 3 trang 104 Hình học 11: Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
Bài 3. Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là hình thoi \(ABCD\) và có \(SA=SB=SC=SD\).Gọi \(O\) là giao điểm của \(AC\) và \(BD\). Chứng minh rằng:
Bài 2 trang 104 SGK Hình học 11: Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
Bài 2. Cho tứ diện \(ABCD\) có hai mặt \(ABC\) và \(BCD\) là hai tam giác cân có chung cạnh đáy \(BC\).Gọi \(I\) là trung điểm của cạnh \(BC\).
Bài 1 trang 104 Hình học 11: Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
Bài 1. Cho hai đường thẳng phân biệt \(a,b\) và mặt phẳng \((\alpha)\). Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

Luyện tập

Câu 11 trang 77 Đại số và giải tích 11: Ôn tập Chương II – Tổ hợp – Xác suất
Câu 11 trang 77 SGK Đại số và giải tích 11: Ôn tập Chương II - Tổ hợp - Xác suất. Năm người được...
Câu 4.15 trang 136 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao: Biểu diễn các số thập phân vô hạn tuần...
Biểu diễn các số thập phân vô hạn tuần hoàn sau đây dưới dạng phân số:. Câu 4.15 trang 136 sách bài tập Đại...
Bài 4 trang 195 sgk vật lý 11, Một hệ thấu kính gồm hai thấu kính L1 và L2 đồng trục
Giải bài toán về hệ thấu kính. - Bài 4 trang 195 sgk vật lý 11. Một hệ thấu kính gồm hai thấu kính...
Pronunciation – trang 18 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation –
Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 18 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới. Pronunciation - trang...
Câu 4 trang 93 SGK Vật lý 11, Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ yếu là dòng electron chạy từ...
Dòng điện trong chất khí - Câu 4 trang 93 SGK Vật lý 11. Vì sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ...