Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11
Bài tập Đại số và giải tích 11, hình học 11 trong chương trình học môn Toán lớp 11. Giải chi tiết bài tập, để học tốt tất cả các chương SGK Toán 11 trên Baitapsgk.com

Bài 3 trang 113 Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
a) \(\widehat {ABD}\) là góc giữa hai mặt phẳng \((ABC)\) và \((DBC)\);...
Bài 1 trang 113 SGK Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
a) Nếu \((\alpha)\bot\beta\) và \((\alpha) // (\gamma)\) thì \((\beta)\bot(\gamma)\);...
Bài 3 trang 104 Hình học 11: Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
a) Đường thẳng \(SO\) vuông góc với mặt phẳng \((ABCD)\);...
Bài 2 trang 104 SGK Hình học 11: Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
a) Chứng minh rằng \(BC\) vuông góc với mặt phẳng \(ADI\)....
Bài 1 trang 104 Hình học 11: Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
a) Nếu \(a//(\alpha)\) và \(b\bot (\alpha)\) thì \(a\bot b\)...
Câu 9 trang 123 SGK Hình học 11: Ôn tập chương III – Vectơ trong không gian. Quan hệ...
(A) Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau....

Luyện tập

Nguyễn Khuyến và Tú Xương có nỗi niềm tâm sự giống nhau nhưng giọng thơ khác nhau như thế nào? Hãy làm rõ ý...
Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học - Nguyễn Khuyến và Tú Xương có nỗi niềm tâm sự giống nhau nhưng...
Bài tập 1 trang 71 Sách bài tập Sử 11: Sự kiện đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng
Sự kiện đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân...
Một số vấn đề về dân cư và xã hội của Châu Phi
Tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi - Một số vấn đề về dân cư và xã hội của Châu Phi. Một...