Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11
Bài tập Đại số và giải tích 11, hình học 11 trong chương trình học môn Toán lớp 11. Giải chi tiết bài tập, để học tốt tất cả các chương SGK Toán 11 trên Baitapsgk.com
Câu hỏi 3 trang 150 Đại số và Giải tích 11: Tính f’(1).
a) Vẽ đồ thị của hàm số f(x) = \({{{x^2}} \over 2}\)
Câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11: Viết phương trình đường thẳng đi qua Mo(xo; yo) và có hệ...
Đường thẳng đi qua điểm Mo(xo; yo) và có hệ số góc k có phương trình y = k(x – xo) + yo hay y = kx + (–kxo + y
Câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
Hàm số \(y = \sqrt {{x^2} + x + 1} \)  là hàm hợp của hàm số nào ?
Câu hỏi 1 trang 163 Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
Tính \({{\sin 0,01} \over {0,01}};\,\,{{\sin \,0,001} \over {0,001}}\) bằng máy tính bỏ túi.

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 5.15 trang 181 SBT Đại số 11 Nâng cao: Tìm nghiệm gần đúng của phương
Tìm nghiệm gần đúng của phương trình. Câu 5.15 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài...
Bài 1 trang 53 sgk hóa học 11, Viết phương trình hóa học dạng phân tử
Axit photphoric và muối photphat. Bài 1 trang 53 sgk hóa học 11. Viết phương trình hóa học dạng phân tử ...
Bài 4.10 trang 11 Sách bài tập Vật Lý 11: Xét các êlectron chuyển động quanh hạt nhân của một nguyên
Xét các êlectron chuyển động quanh hạt nhân của một nguyên tử.. Bài 4.10 trang 11 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11 -...
Thời kì đầy khó khăn, biến động của nước Nga (thập niên 90 của thế kỉ XX)
Tiết 2. Kinh tế - Thời kì đầy khó khăn, biến động của nước Nga (thập niên 90 của thế kỉ XX). Vào cuối...
Bài 8 trang 85 sgk môn Lý 11, Bài 8. Phát biểu nào là chính xác
Dòng điện trong chất điện phân - Bài 8 trang 85 sgk vật lí 11. Bài 8. Phát biểu nào là chính xác ...