Toán lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11
Bài tập Đại số và giải tích 11, hình học 11 trong chương trình học môn Toán lớp 11. Giải chi tiết bài tập, để học tốt tất cả các chương SGK Toán 11 trên Baitapsgk.com
Câu hỏi 3 trang 150 Đại số và Giải tích 11: Tính f’(1).
a) Vẽ đồ thị của hàm số f(x) = \({{{x^2}} \over 2}\)
Câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11: Viết phương trình đường thẳng đi qua Mo(xo; yo) và có hệ...
Đường thẳng đi qua điểm Mo(xo; yo) và có hệ số góc k có phương trình y = k(x – xo) + yo hay y = kx + (–kxo + y
Câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số và Giải tích 11: Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
Hàm số \(y = \sqrt {{x^2} + x + 1} \)  là hàm hợp của hàm số nào ?
Câu hỏi 1 trang 163 Đại số và Giải tích 11: Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
Tính \({{\sin 0,01} \over {0,01}};\,\,{{\sin \,0,001} \over {0,001}}\) bằng máy tính bỏ túi.

Quảng cáo

Luyện tập

Câu hỏi 2 trang 158 SGK Đại số và Giải tích lớp 11: Chứng minh khẳng định trong nhận xét trên.
Câu hỏi 2 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm ...
Câu 1 trang 44 Lý 11, Khi dòng điện chạy qua vật dẫn thì các hạt mang điện tham gia vào chuyển động có...
Dòng điện không đổi nguồn điện - Câu 1 trang 44 SGK Vật lí 11. Khi dòng điện chạy qua vật dẫn thì các...
Ý nghĩa điệp khúc “Đám cứ đi” trong đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia”, Gợi ý: Điệp khúc: Đám cứ đi –...
Hạnh phúc của một tang gia - Vũ Trọng Phụng - Ý nghĩa điệp khúc “Đám cứ đi” trong đoạn trích “Hạnh phúc của...
Dựa vào hình 5.8 hãy tính lượng dầu thô chênh lệch giữa khai thác và tiêu dùng của từng khu vực.
Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á - Dựa vào hình 5.8 hãy tính...
Câu 2 trang 62 SGK Hóa 11 Nâng cao, Dựa vào hình 2.14, hãy mô tả thí nghiệm về khả năng bốc cháy khác...
Bài 14: Photpho - Câu 2 trang 62 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Dựa vào hình 2.14, hãy mô tả thí nghiệm về...