Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11:...

Câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11: Viết phương trình đường thẳng đi qua Mo(xo; yo) và có hệ số góc k....

Chia sẻ
Câu hỏi 4 trang 152 SGK Đại số và Giải tích 11. Viết phương trình đường thẳng đi qua Mo(xo; yo) và có hệ số góc k.. Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Viết phương trình đường thẳng đi qua Mo(xo; yo) và có hệ số góc k.

Quảng cáo

Đường thẳng đi qua điểm Mo(xo; yo) và có hệ số góc k có phương trình y = k(x – xo) + yo hay y = kx + (–kxo + yo)Mục lục môn Toán 11

Chia sẻ