Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 5 trang 25 SGK Đại số và Giải tích lớp...

Câu hỏi 5 trang 25 SGK Đại số và Giải tích lớp 11: tanx = 1;...

Câu hỏi 5 trang 25 SGK Đại số và Giải tích 11. c) tanx = 0.. Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản

Giải các phương trình sau:

a) tanx = 1;

b) tanx = -1;

Quảng cáo

c) tanx = 0.

a) tan⁡ x = 1 ⇔ tan⁡ x = tan⁡ \({\pi  \over 4}\) ⇔ x = \({\pi  \over 4}\) + kπ, k ∈ Z

b) tan⁡ x = -1 ⇔ tan⁡ x = tan⁡ \( – {\pi  \over 4}\) ⇔ x =\( – {\pi  \over 4}\) + kπ, k ∈ Z

c) tan⁡ x = 0 ⇔ tan⁡ x = tan⁡0 ⇔ x = kπ, k ∈ Z

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11