Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 5 trang 52 SGK Đại số và Giải tích 11:...

Câu hỏi 5 trang 52 SGK Đại số và Giải tích 11: C216 = 120 trận...

Câu hỏi 5 trang 52 SGK Đại số và Giải tích 11. Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

Có 16 đội bóng đá tham gia thi đấu. Hỏi cần phải tổ chức bao nhiêu trận đấu sao cho hai đội bất kì đề gặp nhau đúng một lần?

Quảng cáo

Số trận đấu sao cho hai đội bất kì trong 16 đội tham gia gặp nhau đúng một lần là:

C216 = 120 trận

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 11