Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 5.14 trang 33 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao:...

Câu 5.14 trang 33 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Chọn phát biểu đúng. Trong hệ thống chuyền tải dòng điện ba pha đi...

Chọn phát biểu đúng.
Trong hệ thống chuyền tải dòng điện ba pha đi xa bằng cách mắc hình sao. Câu 5.14 trang 33 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Chọn phát biểu đúng.

Trong hệ thống truyền tải dòng điện ba pha đi xa bằng cách mắc hình sao

A. cường độ dòng điện trên mỗi dây luôn lệch pha \({{2\pi } \over 3}\) đối với hiệu điện thế giữa mỗi dây vào dây trung hòa .

Quảng cáo

B. cường độ hiệu dụng của dòng điện trên dây trung hòa bằng tổng các cường độ hiệu dụng của các dòng điện trên dây ba pha cộng lại.

C. điện năng hao phí không phụ thuộc vào các thiết bị điện ở nơi tiêu thụ.

D. công suất điện hao phí phụ thuộc vào các thiết bị điện ở nơi tiêu thụ.

Giải

Chọn đáp án  D.

Quảng cáo