Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 5.31 trang 36 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Một...

Câu 5.31 trang 36 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây cuốn là , khi mắc vào...

Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây cuốn là , khi mắc vào mạch có điện áp 200 V thì sản ra công suất 43 W. Biết hệ số công suất của động cơ là 0,9. Tính cường độ dòng điện chạy qua động cơ.. Câu 5.31 trang 36 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây cuốn là \(32\Omega \) , khi mắc vào mạch có điện áp 200 V thì sản ra công suất 43 W. Biết hệ số công suất của động cơ là 0,9. Tính cường độ dòng điện chạy qua động cơ.

Giải

Lập phương trình bảo toàn năng lượng \(32{I^2} + 43 = 200.I.0,9\)  loại nhiệm ứng với công suất hao phí lớn hơn công suất hữu ích . \(I = 0,25\,\,A\)

Quảng cáo