Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 5.28 trang 36 SBT Lý 12 Nâng cao: Một đoạn mạch...

Câu 5.28 trang 36 SBT Lý 12 Nâng cao: Một đoạn mạch gồm một biến trở mắc nối tiếp với tụ điện C. Điện áp...

Một đoạn mạch gồm một biến trở mắc nối tiếp với tụ điện C. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức . Câu 5.28 trang 36 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Một đoạn mạch gồm một biến trở mắc nối tiếp với tụ điện C. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức \(u = {U_0}\cos \omega t.\)

Quảng cáo

a) Vẽ sơ đồ đoạn mạch điện.

b) Cần phải điều chỉnh điện trở của biến trở đến giá trị nào để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại ? Tính công suất cực đại đó.

Giải

\(R = {1 \over {\omega C}};{P_{\max }} = {{\omega C{U^2}} \over 2}\)

Quảng cáo