Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 5.8 trang 31 SBT vật lí 12 Nâng cao: Một đoạn...

Câu 5.8 trang 31 SBT vật lí 12 Nâng cao: Một đoạn mạch RLC nối tiếp có cường độ dòng điện sớm pha so với điện...

Một đoạn mạch RLC nối tiếp có cường độ dòng điện sớm pha so với điện áp một góc . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không đổi. Câu nào sau đây đúng với đoạn mạch này ?. Câu 5.8 trang 31 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Một đoạn mạch RLC nối tiếp có cường độ dòng điện sớm pha so với điện áp một góc \({\pi  \over 4}\) . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không đổi. Câu nào sau đây đúng với đoạn mạch này ?

A. Trong đoạn mạch không thể có cuộn cảm.

Quảng cáo

B. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0.

C. Nếu tăng công suất dòng điện lên một lượng nhỏ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở giảm.

D. Nếu tăng tần số của dòng điện lên một lượng nhỏ thì thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua đoạn mạch tăng.

Giải

Chọn đáp án D

Quảng cáo