Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 5.9 trang 32 SBT Lý 12 Nâng cao: Trong đoạn mạch...

Câu 5.9 trang 32 SBT Lý 12 Nâng cao: Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Tăng dần tần số...

Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Tăng dần tần số dong điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận nào sau đây không đúng ?. Câu 5.9 trang 32 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận nào sau đây không đúng ?

A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.

Quảng cáo

B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm.

C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện tăng.

D. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.

Giải

Chọn đáp án C

Quảng cáo