Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 7.32 trang 53 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Trong...

Câu 7.32 trang 53 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Trong một ống Rơn-ghen người ta tạo ra một hiệu điện thế không đổi...

Trong một ống Rơn-ghen người ta tạo ra một hiệu điện thế không đổi giữa hai cực. Câu 7.32 trang 53 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Trong một ống Rơn-ghen người ta tạo ra một hiệu điện thế không đổi \(U = {2.10^4}\,V\) giữa hai cực

a) Tính động năng  của electron đến catôt (bỏ qua động năng ban đầu của electron khi bật ra khỏi catôt)

b) Tính tần số cực đại của tia Rơn-ghen

Quảng cáo

c) Trong một phút người ta đếm được \({6.10^{18}}\,\) electron đập vào catôt. Tính cường độ dòng điện qua ống Rơn-ghen.

Giải

a) \({{\rm{W}}_đ} = {{mv_0^2} \over 2} = eU = 3,{2.10^{ – 15}J}\)

b) \(h{f_{\max }} = {{\rm{W}}_đ} = eU \Rightarrow {f_{\max }} = {{eU} \over h} = 4,{8.10^{18}}Hz\)

c) \(I = {q \over t} = {{Ne} \over {60}} \approx 16mA\)

Quảng cáo