Trang chủ Lớp 12 SGK Công nghệ 12 - Cánh diều Câu hỏi trang 115 Công nghệ 12 Lập bảng chân lý của...

Câu hỏi trang 115 Công nghệ 12 Lập bảng chân lý của mạch tổ hợp ở Hình O8. Quan sát Hình O8...

Quan sát Hình O8. 1. Trả lời Câu hỏi trang 115 SGK Công nghệ 12 Cánh diều - Ôn tập chủ đề 8.

Câu hỏi/bài tập:

Lập bảng chân lý của mạch tổ hợp ở Hình O8.1.

Ảnh có chứa biểu đồ, bản phác thảo, màu trắng, Phông chữ    Mô tả được tạo tự động

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát Hình O8.1.

Answer - Lời giải/Đáp án

A

B

C

Q

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1