Trang chủ Lớp 12 SGK Công nghệ 12 - Cánh diều Nếu cổng NAND có 3 đầu vào thì có bao nhiêu tổ...

Nếu cổng NAND có 3 đầu vào thì có bao nhiêu tổ hợp trạng thái của đầu vào? Lập bảng chân lý của cổng NAND với 3 đầu vào A...

Vận dụng kiến thức về cổng logic. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 115 SGK Công nghệ 12 Cánh diều - Ôn tập chủ đề 8.

Câu hỏi/bài tập:

Nếu cổng NAND có 3 đầu vào thì có bao nhiêu tổ hợp trạng thái của đầu vào? Lập bảng chân lý của cổng NAND với 3 đầu vào A, B và C.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Vận dụng kiến thức về cổng logic.

Answer - Lời giải/Đáp án

Nếu cổng NAND có 3 đầu vào thì có 7 tổ hợp trạng thái của đầu vào

A

B

C

Q

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0