Trang chủ Lớp 12 SGK Công nghệ 12 - Cánh diều Đầu ra của cổng OR có giá trị 1 trong những trường...

Đầu ra của cổng OR có giá trị 1 trong những trường hợp nào?...

Vận dụng kiến thức về cổng logic. Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 115 SGK Công nghệ 12 Cánh diều - Ôn tập chủ đề 8.

Câu hỏi/bài tập:

Đầu ra của cổng OR có giá trị 1 trong những trường hợp nào?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Vận dụng kiến thức về cổng logic.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đầu ra của cổng OR có giá trị 1 trong 3 trường hợp A = 0 và B = 1 hoặc A = 1 và B = 1 hoặc A = 1 và B = 0