Trang chủ Lớp 12 SGK Công nghệ 12 - Cánh diều Cổng AND sẽ cho kết quả ở đầu ra như thế nào...

Cổng AND sẽ cho kết quả ở đầu ra như thế nào nếu các đầu vào A và B đều có giá trị 0?...

Vận dụng kiến thức về cổng logic. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 115 SGK Công nghệ 12 Cánh diều - Ôn tập chủ đề 8.

Câu hỏi/bài tập:

Cổng AND sẽ cho kết quả ở đầu ra như thế nào nếu các đầu vào A và B đều có giá trị 0?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Vận dụng kiến thức về cổng logic.

Answer - Lời giải/Đáp án

Cổng AND sẽ cho kết quả ở đầu ra là 0 nếu các đầu vào A và B đều có giá trị 0.