Trang chủ Lớp 12 SGK Công nghệ 12 - Cánh diều câu hỏi trang 115 Công nghệ 12 Nêu hai cách mô tả...

câu hỏi trang 115 Công nghệ 12 Nêu hai cách mô tả hoạt động của cổng logic. Vận dụng kiến thức về cổng logic...

Vận dụng kiến thức về cổng logic. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 115 SGK Công nghệ 12 Cánh diều - Ôn tập chủ đề 8.

Câu hỏi/bài tập:

Nêu hai cách mô tả hoạt động của cổng logic.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Vận dụng kiến thức về cổng logic.

Answer - Lời giải/Đáp án

Hoạt động của các công logic thường được mô tả dưới dạng các hàm logic và bảng chân lí. Hàm logic là biểu thức thể hiện phép toán logic đối với một hoặc nhiều biến số. Bảng chân lý thể hiện tất cả các trạng thái của tín hiệu đầu vào và kết quả ở đầu ra tương ứng.