SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 - Cánh diều

Trang chủ Lớp 12 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 - Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 - Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 - Cánh diều.

Mới cập nhật

Hoạt động 8. Tổ chức diễn đàn để thể hiện tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp trang 88 Hoạt động...
Vận dụng kiến thức. Hướng dẫn trả lời CH 1, CH 2, CH 3 - Hoạt động 8. Tổ chức diễn đàn để...
Hoạt động 7. Sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp, tham gia và hoà nhập với lực lượng lao động xã hội trang...
Vận dụng kiến thức. Gợi ý giải CH 1, CH 2, CH 3, CH 4 - Hoạt động 7. Sẵn sàng bước vào...
Hoạt động 6. Chuyển đổi nghề nghiệp khi cần thiết trang 86 Hoạt động trải nghiệm 12 Cánh diều: Học nghề đan lát: Anh...
Vận dụng kiến thức. Trả lời CH 1, CH 2 - Hoạt động 6. Chuyển đổi nghề nghiệp khi cần thiết trang 86...
Hoạt động 5. Rèn luyện phẩm chất và với nghề định lựa chọn năng lực phù hợp trang 85 Hoạt động trải nghiệm 12...
Vận dụng kiến thức. Phân tích và giải CH 1, CH 2, CH 3 - Hoạt động 5. Rèn luyện phẩm chất và...
Hoạt động 4. Thể hiện bản lĩnh của bản thân trong việc thực hiện đam mê theo đuổi nghề yêu thích trang 84, 85...
Vận dụng kiến thức. Hướng dẫn trả lời CH 1, CH 2 - Hoạt động 4. Thể hiện bản lĩnh của bản thân...
Hoạt động 3. Tìm hiểu về việc chuyển đổi nghề nghiệp trang 83, 84 Hoạt động trải nghiệm 12 Cánh diều: Xác định những...
Vận dụng kiến thức. Vận dụng kiến thức giải CH 1, CH 2, CH 3 - Hoạt động 3. Tìm hiểu về việc...
Hoạt động 2. Nhận diện sự tự tin với định hướng nghề nghiệp trang 82, 83 Hoạt động trải nghiệm 12 Cánh diều: Chỉ...
Vận dụng kiến thức. Lời giải bài tập, câu hỏi CH 1, CH 2, CH 3 - Hoạt động 2. Nhận diện sự...
Hoạt động 1. Tìm hiểu sự tự tin về bản thân trang 82 Hoạt động trải nghiệm 12 Cánh diều: Chia sẻ về những...
Vận dụng kiến thức. Lời Giải CH 1, CH 2, CH 3 - Hoạt động 1. Tìm hiểu sự tự tin về bản...
Câu hỏi 3 trang 88 Hoạt động trải nghiệm 12 Cánh diều: Rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. Vận dụng kiến...
Vận dụng kiến thức, hiểu biết của bản thân về nghề nghiệp. Hướng dẫn giải Câu hỏi 3 trang 88 SGK Hoạt động...
Câu hỏi 2 trang 88 Hoạt động trải nghiệm 12 Cánh diều: Tổ chức diễn đàn theo kế hoạch đã xây dựng Vận dụng...
Vận dụng kiến thức, hiểu biết của bản thân về nghề nghiệp. Gợi ý giải Câu hỏi 2 trang 88 SGK Hoạt động...