Trang chủ Lớp 12 Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 12:  

Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 12:  ...

Bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 12.  . Bài 2: Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, nội dung bài học trong SGK:

– Hãy điền vào chỗ (…) tên các điểm cực trên đất liền của nước ta vào lược đồ bên và hoàn thành bảng dưới đây

  Điểm cực Tọa độ địa lí Thuộc tỉnh
Đất liền Bắc     
Nam     
Đông     
Tây     
Vùng biển  

 

Quảng cáo

 

– Đại bộ phận lãnh thổ trên đất liền của chúng ta nằm trong khu vực múi giờ …. và kinh tuyến ….. chạy qua lãnh thổ Việt Nam.

  Điểm cực Tọa độ địa lí Thuộc tỉnh
Đất liền Bắc (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn) 23º23′ B Hà Giang
Nam (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiền) 8º34′ B Cà Mau
Đông (xã Vạn Hạnh, huyện Vạn Ninh) 109º24′ Đ Khánh Hòa
Tây (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé) 102º09′ Đ Điện Biên
Vùng biển  

-Vĩ độ: 6º50’B đến 23º23’B

-Kinh độ: 101º0′ Đ đến 117º20′ Đ

 

– Đại bộ phận lãnh thổ trên đất liền của chúng ta nằm trong khu vực múi giờ thứ 7 và kinh tuyến 105ºĐ chạy qua lãnh thổ Việt Nam.