Tập bản đồ Địa lí 12

Trang chủ Lớp 12 Tập bản đồ Địa lí 12
Bài 3 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 12:  
Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng dưới cho đúng:
Bài 4 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 12: Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Hãy điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây để thể hiện rõ việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên ở Việt Nam.
Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 12: Về các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng:
Nêu vai trò, ý nghĩa kinh tế và các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng và đa dạng sinh học ở nước ta.
Bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 12: Hãy hoàn thành bảng dưới đây để nêu rõ đặc trưng cơ bản của...
Hãy hoàn thành bảng dưới đây để nêu rõ đặc trưng cơ bản của miền.
Giải bài tập Giải tập bản đồ Địa lí 12 Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống...
Điền tên các dãy núi, các cánh cung, các đỉnh núi, các cao nguyên, các con sông trên lược đồ.

Quảng cáo
Bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 12: Dựa vào hình 12 trong SGK Địa lí 12 và hiểu biết của bản...
Dựa vào hình 12 trong SGK Địa lí 12 và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc miền địa lí tự nhiên nào của Việt Nam.
Bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 12: Nhóm đất feralit: chiếm 60%; gồm: feralit đỏ vàng, feralit nâu đỏ, feralit trên...
Lựa chọn và nêu những biểu hiện rõ nét của các thành phần tự nhiên phân hóa theo độ cao và hoàn thành bảng sau:

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 84: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Tôi không nghĩ đám đông ngày càng tàn nhẫn, tôi...
Đọc hiểu Đề số 84: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Tôi không nghĩ đám đông ngày càng tàn nhẫn, tôi...
Đọc hiểu Đề số 82: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Để theo đuổi ước mơ...
Đọc hiểu Đề số 82: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Để theo đuổi ước mơ...
Đọc hiểu Đề số 83: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Đôi khi, một...
Đọc hiểu Đề số 83: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Đôi khi, một...
Đọc hiểu Đề số 81: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Mình về thành thị xa xôi Nhà cao,...
Đọc hiểu Đề số 81: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn...
Đọc hiểu Đề số 80: Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Trang Tử nói Gà rừng đi mười bước...
Đọc hiểu Đề số 80: Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Trang Tử nói Gà rừng đi mười bước...
Đọc hiểu Đề số 79: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Về mặt đạo lí, xem những người nhân văn...
Đọc hiểu Đề số 79: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Về mặt đạo lí, xem những người nhân văn...