Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Câu hỏi Luyện tập bài Trường em trang 44 Tiếng Việt 2...

Câu hỏi Luyện tập bài Trường em trang 44 Tiếng Việt 2 Cánh diều: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm...

Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 44 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Luyện tập – Trường em

Câu 1. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm:

a) Học sinh trò chuyện về ngôi trường đang xây.

b) Các bạn hẹn nhau ở thư viện sau mỗi buổi học.

Trả lời:

a) Học sinh làm gì?

Quảng cáo

b) Ai hẹn nhau ở thư viện sau mỗi buổi học?

Câu 2. Theo em các bạn học sinh sẽ làm gì để ngôi trường mới luôn sạch đẹp?

Trả lời:

Ai (con gì, cái gì) Làm gì
Các bạn Sẽ trồng nhiều hoa trong vườn trường
Các bạn Sẽ chăm chỉ tưới cây
Các bạn Sẽ không vút rác vừa bãi
Các bạn Sẽ không vẽ bậy lên tường