Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Soạn bài Trường em trang 43 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều:...

Soạn bài Trường em trang 43 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều: Hà và các bạn thích gì ở ngôi trường mới?...

Trả lời câu hỏi đọc hiểu 1, 2, 3 trang 44 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài đọc: Trường em

Câu 1. Tìm những chi tiết cho thấy Hà và các bạn rất háo hức mong chờ ngôi trường mới.

– Những chi tiết cho thấy Hà và các bạn rất háo hức mong chờ ngôi trường mới:

+ Giờ ra chơi, Hà và các bạn thường trò chuyện về ngôi trường đang xây

+ Tưởng tượng biết bao điều.

Quảng cáo

Câu 2. Hà và các bạn thích gì ở ngôi trường mới?

– Hà và các bạn thích khu vườn có đủ các loại cây ở ngôi trường mới.

Câu 3. Theo em, vì sao trường mới trở thành ” Ngôi nhà thứ hai” của Hà và các bạn?

– Theo em, trường mới trở thành ” Ngô nhà thứ hai” của Hà và các bạn vì ở trường có bạn bè, thầy cô và rất nhiều điều các bạn thích.