Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 2 trang 62 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Đặt...

Giải bài 2 trang 62 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Đặt tính rồi tính...

Giải bài 2 trang 62 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Luyện tập

Câu hỏi: Đặt tính rồi tính

a) 25+ 39     46+46     64+26     75+15

b) 17+7       89+2       58+2        67+3

Quảng cáo

Giải: