Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 3 trang 62 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Chọn...

Giải bài 3 trang 62 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính...

Giải bài 3 trang 62 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Luyện tập

Câu hỏi: Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính

Giải: