Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 6 trang 71 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Chọn...

Giải bài 6 trang 71 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Chọn thẻ ghi phép tính thích hợp cho mỗi hộp...

Giải bài 6 trang 71 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Luyện tập

Câu hỏi: Chọn thẻ ghi phép tính thích hợp cho mỗi hộp

Giải: 

Quảng cáo

Những phép tính có kết quả lớn hơn 50: 80 – 28; 94 – 39; 72 – 13; 71 – 19

Những phép tính có kết quả nhỏ hơn 50: 66 – 17; 61 – 17; 90 – 44