Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 41 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 1 trang 41 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Tính 11 – 6. Tách 11 = 10 + 1...

Giải bài 1 trang 41 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20

Câu hỏi: a) Tính 11 – 6
Tách: 11 = 10 + 1
10 – 6 = 4
4 + 1 = ?
11 – 6 = ?

Giải: