Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 55 Toán 2 Kết nối tri thức: Chọn câu...

Bài 2 trang 55 Toán 2 Kết nối tri thức: Chọn câu trả lời đúng...

Giải bài 2 trang 55 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 14: Luyện tập chung (phần luyện tập)

Câu hỏi: Chọn câu trả lời đúng
a) Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?
A. 15 – 9       B. 13 – 8          C. 12 – 5
b) Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?
A. 7 + 8        B. 9 + 5           C. 8 + 9

Giải: 

a) B. 13 – 8

b) C. 8 + 9