Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 54 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính

Bài 2 trang 54 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính...

Giải bài 2 trang 54 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 14: Luyện tập chung (phần luyện tập)

Câu hỏi: Tính?

a) 9 + 7 – 8                         b) 6 + 5 + 4

Giải: 

a) 9 + 7 – 8 = 8                         b) 6 + 5 + 4 = 15