Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 55 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính rồi...

Bài 1 trang 55 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính rồi tìm thức ăn cho mỗi con vật...

Giải bài 1 trang 55 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 14: Luyện tập chung (phần luyện tập)

Câu hỏi: Tính rồi tìm thức ăn cho mỗi con vật?

Giải:  Các em nối mỗi hình con vật với hình thức ăn như sau: