Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 4 trang 54 Toán 2 Kết nối tri thức: Điền Đ...

Bài 4 trang 54 Toán 2 Kết nối tri thức: Điền Đ hoặc S...

Giải bài 4 trang 54 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 14: Luyện tập chung (phần luyện tập)

Câu hỏi: Điền Đ, S?

a) 9 + 6 = 14 ?
b) 8 + 4 = 4 + 8 ?
c) 15 – 8 > 6 ?
d) 13 – 4 < 17 – 9 ?

Giải: 

a) 9 + 6 = 14              S
b) 8 + 4 = 4 + 8          Đ
c) 15 – 8 > 6                Đ
d) 13 – 4 < 17 – 9         S